Keraleeyam

Keraleeyam

Miễn phí
English to Malayalam phonetic converter
Người dùng đánh giá
3.5  (33 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Converts English characters into their Malayalam equivalent phonetically. Comes with two fonts and is Unicode-supported.
Keraleeyam là ma-lay-am telex converter. Nó chỉ có thể chuyển đổi tiếng anh ký tự trong khi equivalent ma-lay-am vật. Chương trình này hỗ trợ unicode. Vậy nó à thể làm cho ma-lay-am. Nó có thể đọc được trong tất cả các hệ thống hỗ trợ đó unicode. Để đọc thư keraleeyam là không cần thiết.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng